Platting

Dimensjon / størrelse for Viking Telt

Viktige mål for platting

Plattingens lengde – lengden på teltet ferdig montert

Plattingens dybde – dybden på teltet ferdig montert

Høyde fra topp platting til senter av skinne på vogn skal være mellom 232 – 235 cm

Avstand fra platekledning på vogn til start platting skal være 3cm ( = 3cm med luft )

Platting for Viking Telt

a. Takutstikk langside 35 cm + 7 cm (takrenne) = Total 42 cm
b. Mål fra senter teltskinne i topp og ned til topp platting = 232 – 235 cm
c. Sidevegg
d. Langvegg
e. For detaljer se lenger ned
f. Teltes oppgitte bredde/dybde
g. Teltes oppgitte bredde/dybde + 3 cm
h. 3 cm avstand med luft (måles fra platekedning vogn til start platting)

Når du skal lage ny platting

Eksempel telt 3.5 cm x 6 m og utstikk  1.5 m

a. Høyde
b. Riktig høydemål er: 232 – 235 cm (Høydemål fra platting til senter kederskinne på vogn)
c. Lengde og bredde
d. Utstikk 1.5 m
e. Lengde teltmål 6 m
f.  Bredde teltmål 3.5 m

Kontrollmåling av platting

Ved montering av teltet er det viktig at målene på plattingen er riktige. Det er også viktig at diagonalen er riktig.

Mål lengde og bredde på platting. Regn ut hva diagonalmålet skal være. 

Bruk Pythagoras læresetning:

c2 = a2 + b2

Eksempel:

L platting x L platting = Sum
B platting x B platting = Sum

Sum + Sum = Sum Sum

Ta Sum Sum og trykk √ (på kalkulator)

Detalj fra første illustrasjon

a. Stender ( 50 x 80 aluminum profile )
b. Bunnsvill ( 50 x 50 aluminum profile )
c. 15mm asfalt vindtett

d. 22 mm vannfast sponplate e.l
e. PVC – jordkappe
f. For feste av PVC – jordkappe
g. 48 x 148 ramme isolering

Dimensjon / størrelse for Viking Camp

Viktige mål for platting

Plattingens lengde – lengden på campen ferdig montert

Plattingens dybde – dybden på campen ferdig montert

Høyde fra topp platting til taket på campingvogna skal være mellom 242 – 245 cm

Avstand fra platekledning på vogn til start platting skal være 4 cm ( = 4cm med luft )

Platting for VikingCamp

a.  Takutstikk langside 35 cm + 7 cm (takrenne) = Total 42 cm
b. Mål fra vogntaket og ned til topp platting 240 cm
c. Sidevegg
d. Langvegg
e. Teltets oppgitte bredde/dybde
f. Teltets oppgitte bredde/dybde + 4 cm
g. 4 cm avstand medluft (måles fra platekledning vogn til start platting)

Når du skal lage ny platting

Eksempel camp 3.5 m x 6.9 m

Legende:

a. Høyde
b. Høyde fra platting til toppen av vogntaket må være 240 cm
c. Lengde og bredde
d. Lengde campmål 6.9 m
e. Note! Startpunkt platting 4 cm fra plate kledning på vogn
f. Bredde campmål 3.5 m

Kontrollmåling av platting

Ved montering av teltet er det viktig at målene på plattingen er riktige. Det er også viktig at diagonalen er riktig.

Mål lengde og bredde på platting. Regn ut hva diagonalmålet skal være. 

Bruk Pythagoras læresetning:

c2 = a2 + b2

Eksempel:

L platting x L platting = Sum
B platting x B platting = Sum

Sum + Sum = Sum Sum

Ta Sum Sum og trykk √ (på kalkulator)

Dimensjon / størrelse for EasyViking

Print

Viktige mål for platting

Plattingens lengde – lengden på teltet ferdig montert

Plattingens dybde – dybden på teltet ferdig montert

Høyde fra topp platting til senter av skinne på vogn skal være mellom 242 – 245 cm

Avstand fra platekledning på vogn til start platting skal være 3cm ( = 3cm med luft )

Platting for EasyViking

a. Takutstikk langside 35 cm + 7 cm (takrenne) = Total 42 cm
b. Mål fra senter teltskinne i topp og ned til topp platting = 242 – 245 cm
c. Sidevegg
d. Langvegg
e. For detaljer se lenger ned
f. Teltes oppgitte bredde/dybde
g. Teltes oppgitte bredde/dybde + 3 cm
h. 3 cm avstand med luft (måles fra platekedning vogn til start platting)

Når du skal lage ny platting

Eksempel telt 3.5 cm x 6 m og utstikk  1.5 m

a. Høyde
b. Riktig høydemål er: 242-245 cm (Høydemål fra platting til senter kederskinne på vogn)
c. Lengde og bredde
d. Utstikk 1.5 m
e. Lengde teltmål 6 m
f.  Bredde teltmål 3.5 m

Kontrollmåling av platting

Ved montering av teltet er det viktig at målene på plattingen er riktige. Det er også viktig at diagonalen er riktig.

Mål lengde og bredde på platting. Regn ut hva diagonalmålet skal være. 

Bruk Pythagoras læresetning:

c2 = a2 + b2

Eksempel:

L platting x L platting = Sum
B platting x B platting = Sum

Sum + Sum = Sum Sum

Ta Sum Sum og trykk √ (på kalkulator)

Detalj fra første illustrasjon

a. Stender ( 50 x 80 aluminum profile )
b. Bunnsvill ( 50 x 50 aluminum profile )
c. 22 mm vannfast sponplate e.l
d. PVC – jordkappe
e. For feste av PVC – jordkappe
f. 48 x 148 ramme isolering

Få inn Touch

Få inn touch med oss for mer info

Alle våre telt er laget i en kvalitet som sikrer et solid og flott telt for nordiske forhold i mange, mange år.